ERIK REINERT NIELSENS GENEALOGISKE SIDER

Kort administrationshistorie:

Før 1662 var der i Københavns len 3 herreder, nemlig Sokkelund, Ølstykke og Smørum, med hver sit tingsted. Lille herred var lagt sammen med Smørum 1577. Fra 1662 til 1683 hed området Københavns Amt og der var stadig de 3 herreder med hver sit tingsted; men i nordvest blev Ølstykke herred omfordelt. Efter 1683 var der kun ét ting, nemlig (det nye) Københavns Birk og kun ét tingsted, nemlig i Ballerup og sådan var det frem til 1721, da Københavns Amt Rytterdistrikt Birk blev oprettet.

"Den danske" del af Amager, altså Tårnby sogn, var en birk for sig med eget birketing frem til 1721. Men - fra 1692 er skifterne indført i Københavns Birks skifteprotokoller (fra CA-001, 10 og frem). Ny Hollænderbyen (på det nuværende Frederiksberg) havde eget birketing 1651-1699, hvorefter det henlagdes under Tårnby birk. I databasen en nogle få skifter fra Ny Hollænderbyen.

Læs venligst mere uddybende i Axel H. Pedersens bog "Birketing i gl. Københavns Amt 1521-1965" (Kbh. 1968).

Kilderne:

KØBENHAVNS LEN:
AA-001, 1, Københavns Len, Skifteprotokol for Smørum, Lille og Ølstykke Herreder (1657 - 1677), 1657 - 1677
                  efter nogle sider kommer "skifter i Ølstykke Herred"; mod enden et spring fra 1671 til 1676 (skifteskriver Steen Bertelsen
                  døde 1672)
AA-001, 2, Københavns Len, Skifteprotokol for Smørum og Lille Herreder (1640 - 1671), 1640 - 1652
AA-001, 3, Københavns Len, Skifteprotokol for Smørum og Lille Herreder (1640 - 1671), 1652 - 1671
AA-001, 4, Københavns Len, Skifteprotokol for Amager (i.e. Tårnby) Birk (1659 - 1667), 1659 - 1667
AA-001, 5, Københavns Len, Skifteprotokol for Ølstykke Herred (1630 - 1644), 1630 - 1637
AA-001, 6, Københavns Len, Skifteprotokol for Ølstykke Herred (1630 - 1644), 1637 - 1644

KØBENHAVNS AMT
CA-001, 1, Københavns Amtsstue, ??????????
CA-001, 2, Københavns Amtsstue, ??????????
CA-001, 3, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Amager (i.e. Tårnby) Birk 1668-1678
CA-001, 4, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Sokkelund Herred 1668-83
CA-001, 5, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Smørum & Lild Herred 1671-1679
CA-001, 6, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Ølstykke Herred 1677-1682

KØBENHAVNS BIRK
CA-001, 7, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Københavns Birk 1683-1685
CA-001, 8, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Københavns Birk 1685-1687
CA-001, 9, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Københavns Birk 1687-1691
CA-001, 10, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Københavns Birk 1692-1697
CA-001, 11, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Københavns Birk 1691-1701
CA-001, 12, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Københavns Birk 1701-1705
CA-001, 13, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Københavns Birk 1705-1710
CA-001, 14, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Københavns Birk 1710-1714
CA-001, 15, Københavns Amtsstue, Skifteprotokoller (Amtsforvalteren) Københavns Birk 1714-1721
København Rytterdistrikt 1718-frem
København Rytterdistrikt 1726-frem
København Rytterdistrikt 1732-frem
København Rytterdistrikt 1736-frem
København Rytterdistrikt 1744-1748
København Rytterdistrikt 1749-(1750)
Kbh Amtmand AB-011_1 1730-1737 (ikke alle)

TILBAGE